Composteren: een stap naar een circulaire economie binnen ieders bereik!

door | 16 Jan, 2020 | Compost, Ecologie, Wetenschap

50% van ons afval is composteerbaar! Het is belangrijk dit afval te composteren omdat het de enige techniek is waarbij geen andere stoffen vrijkomen dan die welke eigen zijn aan het leven en bruikbaar zijn voor de plantenwereld. In dit verband is het van essentieel belang thuis te composteren en niet in gemeenschappelijke voorzieningen, want "vuilniszakken, inzameling, vervoer, verbranding en storten brengen milieu- (en financiële) kosten mee die aanzienlijk kunnen zijn". Dit zeggen wij niet (hoewel we het er 100% mee eens zijn!), het is Wallonië milieu alsook talrijke wetenschappelijke studies (zoals die van de DTU in Denemarken of die van de Universiteit van Barcelona). Wij moeten dus voorkomen dat ons organisch afval zijn geboorteplaats verlaat (d.w.z. hoofdzakelijk onze keukens en tuinen). Om dit te doen, is er niets beter dan individuele of buurtcompostering. Bovendien hebben talrijke studies en veldexperimenten (zie hier) ons meedelen dat de verspreiding van onze compost over de bodem zijn vermogen om koolstof uit de lucht op te slaan en water vast te houden, vergroot. Dit alles in aanmerking genomen, schatten de onderzoekers van DTU dat één ton gecomposteerd organisch afval de broeikasgassen vermindert met 35 kg CO2 equivalent[1]. Dat is ongeveer hetzelfde als een boom in een jaar doet! Naast dit reeds zeer bevredigende effect, verhoogt compostering ook de diversiteit van fauna en flora. Composteren levert dus reële voordelen op en heeft een belangrijke impact op onze toekomst! Maar, volgens een recente studie van Wallonië milieu47% van de Walen composteert zijn organisch afval niet. De voornaamste moeilijkheden die wij, burgers, noemen om dit rampzalige cijfer te rechtvaardigen zijn :
 • Gebrek aan toegang tot compost. Zo heeft 48% van de stadsbewoners geen toegang tot een compostvat. Dit is enorm!
 • Gebrek aan know-how (14%). Het is waar dat composteren niet gemakkelijk is. Het is echter des te lonender als de verkregen compost van goede kwaliteit is: het is belangrijk dat er geen geuren vrijkomen en dat er geen toxische verbindingen worden geproduceerd.
 • De bron van overlast die compost vormt (13%). Het is waar dat organisch afval de neiging heeft om slechte geuren af te geven en onaangename bezoekers naar de keuken te trekken...
 • Gebrek aan tijd (12%). Een goede compostering vergt immers niet alleen een grote know-how, maar ook een voortdurende aandacht.
Om dit te verhelpen, heeft de nieuwe Waals plan voor afvalverwerking (PWD-R) heeft een ambitieuze doelstelling voor 2025 vastgesteld: het aantal Waalse huishoudens dat thuis composteert met 23% verhogen. Maar wat betekent dit in termen van milieueffecten? Een toename met 23% van het aantal Waalse huishoudens dat thuis composteert, zal de hoeveelheid huishoudelijk afval daadwerkelijk met 18.200 ton per jaar verminderen en de koolstofvoetafdruk met 637 ton CO2 equivalent (volgens de laatste studies). Dit komt overeen met bijna 9 miljoen km afgelegd met de auto, of meer dan 220 keer rond de aarde! Niet slecht ... Maar 2025 is nog ver weg! Het gaat steeds slechter met onze planeet en de toestand verslechtert snel, je hoeft de krant maar open te slaan om dat te beseffen. Er moeten initiatieven worden genomen om deze doelstelling sneller te bereiken. Zelfs mensen die geen tuin hebben, moeten de mogelijkheid krijgen thuis compost te maken. Er moeten naburige acties worden opgezet om een uitwisseling en een optimaal gebruik van de verkregen compost mogelijk te maken. En wat als we je vertellen dat dit zeer binnenkort mogelijk zal zijn? Inderdaad, de start-up Greenzy stelt voor om deze problemen te verhelpen door u een zelfvoorzienende en intelligente composteerder binnenshuis aan te bieden: het belooft u kwaliteitscompost en brengt u in contact met mensen in uw buurt zodat u compost kunt geven of ontvangen. Door dit te doen, Greenzy kunt u een essentiële stap zetten in de richting van de circulaire economie en het behoud van onze mooie planeet! Interesse? Leer er meer over hier.

Bronnen:

[1] Waalse meetcampagne 2017, cijfers hier beschikbaar: http: //environnement.wallonie.be/publi/education/guide_compostage.pdf

 

[2] Compostering van organisch afval, Wallonie environnement SPW, 2018: http: //environnement.wallonie.be/publi/education/guide_compostage.pdf

[3] Boldrin, A., Andersen, J. K., Møller, J., Christensen, T. H., & Favino, E. (2009). Compostering en compostgebruik: berekening van broeikasgassen en bijdragen tot de opwarming van de aarde. Afvalbeheer en -onderzoek, 27(8), 800-812.

[4] Martínez-Blanco, J., Colón, J., Gabarrell, X., Font, X., Sánchez, A., Artola, A., & Rieradevall, J. (2010). Het gebruik van levenscyclusanalyse voor de vergelijking van compostering van bioafval thuis en op grote schaal. Afvalbeheer, 30(6), 983-994.

[5] Waals afval- en hulpbronnenplan: http: //environnement.wallonie.be/rapports/owd/pwd/PWDR_3.pdf

[6] Barometer van de afvalpreventie in Wallonië, 2018: http: //environnement.wallonie.be/rapports/owd/dechets_menagers/ipsos/Barometre_prevention_2018.pdf

[7] ZeroWaste Frankrijk: https: //www.zerowastefrance.org/traitement-dechets-gaz-effet-serre/


 

[1] De verschillende broeikasgassen hebben verschillende effecten. Om ze beter te kunnen vergelijken en hun emissies te kunnen optellen, wordt het"CO2-equivalent " gebruikt. Dit is een eenheid die voor één kg van een broeikasgas de hoeveelheid kgCO2 aangeeft die tot een vergelijkbaar broeikaseffect zou leiden.

 

2 Reacties

 1. Yves Tisserand

  Hallo
  Ik heb net uw project ontdekt in het tijdschrift Imagine. Ik gebruik al jaren een vermicomposter op mijn flatbalkon. Uw composteerder lijkt op een ander principe te zijn gebaseerd, maar op uw website wordt niets uitgelegd. Kunnen we meer te weten komen?

  Reactie
  • greenzy

   Hallo Yves,
   Hartelijk dank voor uw interesse in Greenzy!
   Ons product verschilt inderdaad van vermicomposters. Hier, geen glas, maar een controle van het milieu van de compost evenals een mechanisch roeren. Wij zullen binnenkort een pagina op de website maken om dit nader toe te lichten!

   Reactie

Geef een reactie

Uw e-mail adres zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.