Afvalinzameling en -verwerking in tijden van lockdowns: een echt lastig probleem?

door | May 3, 2020 | Compost, Ecologie, Technologie

We blijven het herhalen: we leven in ongekende tijden. Dit geldt vooral in de geïndustrialiseerde samenleving, waar de gemeenschap een groot deel van de verantwoordelijkheid draagt om haar burgers te helpen.

Dit gaat van de verzekeringsmaatschappijen die geacht worden al onze problemen te ondersteunen en te verzekeren, tot de energieleveranciers die ons in alle omstandigheden bevoorraden, tot de overheid die ons in alle tijden een minimumloon garanderen, voldoende medische dekking of zelfs het ophalen van huisvuil.

Dit laatste punt is bijzonder interessant, aangezien de crisis als gevolg van het coronavirus ook de afvalophaaldiensten heeft geraakt, waardoor de afwezigheid van het personeel met 23% is gestegen (in het Brusselse Gewest, zie 1, 2), dit heeft geleid tot een beperking van het aantal ophalingen en ook een minder selectieve recycling, waardoor het streven van de regeringen naar duurzaamheid werd ondermijnd.

Naast dit probleem, dat hoofdzakelijk is gebaseerd op de maatschappij waarin wij leven, is er nog een zeer individueel en menselijk verschijnsel: het begrip voorrang. Uit een studie van het agentschap SoPrism over de Belgische bevolking (zie 3) blijkt dat van de waarden en oorzaken die tussen januari en april 2020 een daling vertoonden, duurzame ontwikkeling en de opwarming van de aarde met ongeveer 70% waren afgenomen. Het is duidelijk dat de huishoudens zich momenteel niet meer bezighouden met recycling en sortering.

En het is in deze algemene context dat Greenzy haar kleine bijdrage kan leveren aan een zeer complex en kwetsbaar bouwwerk! Door compostering te vergemakkelijken, door recycling mogelijk te maken zonder erover na te denken, door een complex proces te vereenvoudigen, ontlast composteerder van Greenzy zowel de inzameling als de verwerking van afval. Het selectief sorteren en recycleren wordt gereduceerd tot het eenvoudigweg in een bak doen van organisch afval om direct het gerecycleerde product te verkrijgen. Het geeft huishoudens de kans om iets eenvoudigs te doen om onze kostbare planeet te helpen.

Door Eric Van Cutsem

Bronnen:

1. https://www.rtl.be/info/vous/temoignages/coronavirus-a-bruxelles-les-sacs-poubelles-jaunes-et-bleus-sont-ils-encore-recycles-1213434.aspx
2. https://www.proximus.be/pickx/fr/2033181/bruxelles-proprete-reduit-les-tournees-du-tri-selectif-par-manque-de-personnel
3. SoPrism studie: https://www.linkedin.com/posts/soprism_evolution-of-interest-during-the-containment-activity-6657946486409568256-Iq67

0 commentaren

Geef een reactie

Uw e-mail adres zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.