Hoeveel kost organisch afval?

door | May 17, 2020 | Compost, Ecologie

Hoewel het duidelijk is dat compostering veel voordelen heeft voor het milieu (meer details in dit artikel), worden de economische voordelen ervan vaak over het hoofd gezien. Het sorteren van organisch afval brengt echter aanzienlijke kosten met zich mee. Maar hoeveel bedragen deze kosten precies?

Volgens het Eurostat-rapport produceerde België in 2016 5.573 kg afval per inwoner per jaar, waarvan 8,5% afkomstig is van huishoudens, wat neerkomt op ongeveer 470 kg/inwoner/jaar.

Naargelang van de regio en de gemeente moet deze indrukwekkende hoeveelheid afval, zowel ruw (algemeen afval) als selectief (plastic, karton/papier, glas, organisch afval), ons aan het denken zetten over mogelijke methoden om dit afval te verminderen of te behandelen.

Dit geldt des te meer wanneer men weet dat volgens dezelfde bronnen 50% van onze vuilnisbakken bestaat uit organisch afval, d.w.z. composteerbaar materiaal dat kan worden afgebroken en in een of andere vorm kan worden teruggewonnen, met andere woorden gerecycleerd.

De cijfers in Frankrijk zijn van dezelfde orde van grootte, aangezien volgens het Agentschap voor ecologische overgang (ADEME) jaarlijks 46,3 miljoen ton organisch afval (exclusief land- en bosbouw) wordt geproduceerd, wat in 2015 min of meer overeenkomt met 260 kg/inwoner/jaar.

Hoewel het nog steeds overduidelijk is dat het beste afval het afval is dat niet wordt geproduceerd, zijn wij verplicht vast te stellen dat wij, zolang wij geen absoluut nulafval hebben bereikt, het probleem van de recycling moeten aanpakken. Momenteel worden in dit verband twee door de gemeenten voorgestelde oplossingen gebruikt om organisch afval te recycleren: composteerplatforms (die aëroob werken) en biomethaniseringsinstallaties (die anaëroob werken).

In beide gevallen, en zonder rekening te houden met de verontreinigingsproblemen die deze oplossingen kunnen opleveren (sommige afvalstoffen kunnen ongewenste verontreinigende stoffen bevatten), heeft deze recycling uiteraard een kostprijs die door de gemeenschap wordt gedragen. Deze kosten worden verdeeld over afvalinzameling en -verwerking.

In Frankrijk bijvoorbeeld heeft de Federatie van middelgrote steden (FMV) in samenwerking met Sita, de in afvaldiensten gespecialiseerde dochteronderneming van Suez Environnement, vastgesteld dat de gemiddelde kosten voor de inzameling van huishoudelijk afval in 62 steden met een inwonertal van 20.000 tot 100.000 117 euro per ingezamelde ton bedragen (variërend van 49 tot 162,- euro).

Dit bedrag komt overeen met een ophaling van het afval van het huis naar de plaats van verwerking (indien het afval naar het afvalverwerkingscentrum wordt gebracht, dalen de kosten tot gemiddeld 86,- euro). Als 117,- euro per ton afval laag lijkt, vergeet dan niet dit op te tellen bij de 46,3 miljoen ton bioafval die aan het begin van dit artikel is genoemd (wat een aanzienlijker bedrag van ongeveer 5,4 miljard euro oplevert!).

En dit grote bedrag dekt alleen de inzameling van bio-afval, niet de verwerking ervan! Als we het hebben over de recycling van bio-afval, en opnieuw bij wijze van voorbeeld (dit keer in België), moeten we toegeven dat de prijzen die door de verwerkingsbedrijven worden aangerekend, ook niet verwaarloosbaar zijn. Zo bedragen de kosten van composteerplatforms voor gemeenten ongeveer 43,00 euro per ton en 75,00 euro per ton voor biomethaniseringsinstallaties.

Helaas is de waarde van deze verschillende vormen van recycling altijd lager dan de kosten die zij met zich meebrengen. Hetzelfde geldt voor de pure en eenvoudige verbranding van huishoudelijk afval, die zeer vaak vervuilend is.

Als je ten slotte weet dat voedselafval voor 70-95% uit water bestaat, besef je al snel hoe absurd deze inzamelings- en verwerkingskosten kunnen lijken.

Het is onder meer uit deze vaststelling dat het conceptcomposteerder is ontstaan. Greenzy!

Waarom zouden we dit lange circuit niet zoveel mogelijk vermijden met een recyclingoperatie die door elk gezin kan worden uitgevoerd zonder de keuken te verlaten? Greenzy biedt een echt alternatief en een echte schaaleconomie, met een design apparaat, zonder geuren en perfect aangepast aan gezinnen van ongeveer 4 personen, door zijn indoor composteerder voor te stellen die, op basis van voedselafval, in ongeveer twee maanden een compost genereert die direct kan worden gebruikt voor de kamerplanten of voor de groentetuinen in de buurt die op dit moment bloeien.

Bronnen:

1. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_statistics/fr#La_production_totale_de_d.C3.A9chets
2. https://www.actu-environnement.com/ae/news/cout-collecte-traitement-dechets-villes-moyennes-fmv-sita-19374.php4
3. http://ecogreenvalorisation.com/wp-content/uploads/recyclage-des-dechets-organiques-alimentaires-3.pdf
4. https://dial.uclouvain.be/downloader/downloader.php?pid=thesis%3A2797&datastream=PDF_01
5.https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/dechets_chiffrescles_essentiel2018_010690.pdf

0 commentaren

Geef een reactie

Uw e-mail adres zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.