Hoeveel kost organisch afval?

Hoeveel kost organisch afval?

Hoeveel kost organisch afval?

Hoewel het duidelijk is dat compostering veel voordelen heeft voor het milieu (meer details in dit artikel), worden de economische voordelen ervan vaak over het hoofd gezien. Het sorteren van organisch afval brengt echter aanzienlijke kosten met zich mee. Maar hoeveel bedragen deze kosten precies?

Volgens het Eurostat-rapport produceerde België in 2016 5.573 kg afval per inwoner per jaar, waarvan 8,5% afkomstig is van huishoudens, wat neerkomt op ongeveer 470 kg/inwoner/jaar.

Naargelang van de regio en de gemeente moet deze indrukwekkende hoeveelheid afval, zowel ruw (algemeen afval) als selectief (plastic, karton/papier, glas, organisch afval), ons aan het denken zetten over mogelijke methoden om dit afval te verminderen of te behandelen.

Dit geldt des te meer wanneer men weet dat volgens dezelfde bronnen 50% van onze vuilnisbakken bestaat uit organisch afval, d.w.z. composteerbaar materiaal dat kan worden afgebroken en in een of andere vorm kan worden teruggewonnen, met andere woorden gerecycleerd.

De cijfers in Frankrijk zijn van dezelfde orde van grootte, aangezien volgens het Agentschap voor ecologische overgang (ADEME) jaarlijks 46,3 miljoen ton organisch afval (exclusief land- en bosbouw) wordt geproduceerd, wat in 2015 min of meer overeenkomt met 260 kg/inwoner/jaar.

Hoewel het nog steeds overduidelijk is dat het beste afval het afval is dat niet wordt geproduceerd, zijn wij verplicht vast te stellen dat wij, zolang wij geen absoluut nulafval hebben bereikt, het probleem van de recycling moeten aanpakken. Momenteel worden in dit verband twee door de gemeenten voorgestelde oplossingen gebruikt om organisch afval te recycleren: composteerplatforms (die aëroob werken) en biomethaniseringsinstallaties (die anaëroob werken).

In beide gevallen, en zonder rekening te houden met de verontreinigingsproblemen die deze oplossingen kunnen opleveren (sommige afvalstoffen kunnen ongewenste verontreinigende stoffen bevatten), heeft deze recycling uiteraard een kostprijs die door de gemeenschap wordt gedragen. Deze kosten worden verdeeld over afvalinzameling en -verwerking.

In Frankrijk bijvoorbeeld heeft de Federatie van middelgrote steden (FMV) in samenwerking met Sita, de in afvaldiensten gespecialiseerde dochteronderneming van Suez Environnement, vastgesteld dat de gemiddelde kosten voor de inzameling van huishoudelijk afval in 62 steden met een inwonertal van 20.000 tot 100.000 117 euro per ingezamelde ton bedragen (variërend van 49 tot 162,- euro).

Dit bedrag komt overeen met een ophaling van het afval van het huis naar de plaats van verwerking (indien het afval naar het afvalverwerkingscentrum wordt gebracht, dalen de kosten tot gemiddeld 86,- euro). Als 117,- euro per ton afval laag lijkt, vergeet dan niet dit op te tellen bij de 46,3 miljoen ton bioafval die aan het begin van dit artikel is genoemd (wat een aanzienlijker bedrag van ongeveer 5,4 miljard euro oplevert!).

En dit grote bedrag dekt alleen de inzameling van bio-afval, niet de verwerking ervan! Als we het hebben over de recycling van bio-afval, en opnieuw bij wijze van voorbeeld (dit keer in België), moeten we toegeven dat de prijzen die door de verwerkingsbedrijven worden aangerekend, ook niet verwaarloosbaar zijn. Zo bedragen de kosten van composteerplatforms voor gemeenten ongeveer 43,00 euro per ton en 75,00 euro per ton voor biomethaniseringsinstallaties.

Helaas is de waarde van deze verschillende vormen van recycling altijd lager dan de kosten die zij met zich meebrengen. Hetzelfde geldt voor de pure en eenvoudige verbranding van huishoudelijk afval, die zeer vaak vervuilend is.

Als je ten slotte weet dat voedselafval voor 70-95% uit water bestaat, besef je al snel hoe absurd deze inzamelings- en verwerkingskosten kunnen lijken.

Het is onder meer uit deze vaststelling dat het conceptcomposteerder is ontstaan. Greenzy!

Waarom zouden we dit lange circuit niet zoveel mogelijk vermijden met een recyclingoperatie die door elk gezin kan worden uitgevoerd zonder de keuken te verlaten? Greenzy biedt een echt alternatief en een echte schaaleconomie, met een design apparaat, zonder geuren en perfect aangepast aan gezinnen van ongeveer 4 personen, door zijn indoor composteerder voor te stellen die, op basis van voedselafval, in ongeveer twee maanden een compost genereert die direct kan worden gebruikt voor de kamerplanten of voor de groentetuinen in de buurt die op dit moment bloeien.

Bronnen:

1. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_statistics/fr#La_production_totale_de_d.C3.A9chets
2. https://www.actu-environnement.com/ae/news/cout-collecte-traitement-dechets-villes-moyennes-fmv-sita-19374.php4
3. http://ecogreenvalorisation.com/wp-content/uploads/recyclage-des-dechets-organiques-alimentaires-3.pdf
4. https://dial.uclouvain.be/downloader/downloader.php?pid=thesis%3A2797&datastream=PDF_01
5.https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/dechets_chiffrescles_essentiel2018_010690.pdf

Afvalinzameling en -verwerking in tijden van lockdowns: een echt lastig probleem?

Afvalinzameling en -verwerking in tijden van lockdowns: een echt lastig probleem?

Afvalinzameling en -verwerking in tijden van lockdowns: een echt lastig probleem?

We blijven het herhalen: we leven in ongekende tijden. Dit geldt vooral in de geïndustrialiseerde samenleving, waar de gemeenschap een groot deel van de verantwoordelijkheid draagt om haar burgers te helpen.

Dit gaat van de verzekeringsmaatschappijen die geacht worden al onze problemen te ondersteunen en te verzekeren, tot de energieleveranciers die ons in alle omstandigheden bevoorraden, tot de overheid die ons in alle tijden een minimumloon garanderen, voldoende medische dekking of zelfs het ophalen van huisvuil.

Dit laatste punt is bijzonder interessant, aangezien de crisis als gevolg van het coronavirus ook de afvalophaaldiensten heeft geraakt, waardoor de afwezigheid van het personeel met 23% is gestegen (in het Brusselse Gewest, zie 1, 2), dit heeft geleid tot een beperking van het aantal ophalingen en ook een minder selectieve recycling, waardoor het streven van de regeringen naar duurzaamheid werd ondermijnd.

Naast dit probleem, dat hoofdzakelijk is gebaseerd op de maatschappij waarin wij leven, is er nog een zeer individueel en menselijk verschijnsel: het begrip voorrang. Uit een studie van het agentschap SoPrism over de Belgische bevolking (zie 3) blijkt dat van de waarden en oorzaken die tussen januari en april 2020 een daling vertoonden, duurzame ontwikkeling en de opwarming van de aarde met ongeveer 70% waren afgenomen. Het is duidelijk dat de huishoudens zich momenteel niet meer bezighouden met recycling en sortering.

En het is in deze algemene context dat Greenzy haar kleine bijdrage kan leveren aan een zeer complex en kwetsbaar bouwwerk! Door compostering te vergemakkelijken, door recycling mogelijk te maken zonder erover na te denken, door een complex proces te vereenvoudigen, ontlast composteerder van Greenzy zowel de inzameling als de verwerking van afval. Het selectief sorteren en recycleren wordt gereduceerd tot het eenvoudigweg in een bak doen van organisch afval om direct het gerecycleerde product te verkrijgen. Het geeft huishoudens de kans om iets eenvoudigs te doen om onze kostbare planeet te helpen.

Door Eric Van Cutsem

Bronnen:

1. https://www.rtl.be/info/vous/temoignages/coronavirus-a-bruxelles-les-sacs-poubelles-jaunes-et-bleus-sont-ils-encore-recycles-1213434.aspx
2. https://www.proximus.be/pickx/fr/2033181/bruxelles-proprete-reduit-les-tournees-du-tri-selectif-par-manque-de-personnel
3. SoPrism studie: https://www.linkedin.com/posts/soprism_evolution-of-interest-during-the-containment-activity-6657946486409568256-Iq67

Hoe composteer je in de stad?

Hoe composteer je in de stad?

Hoe composteer je in de stad?

"Elk jaar produceren de Brusselaars 126.000 ton voedselafval, waarvan 90% wordt verbrand. Deze cijfers, gepresenteerd in La Libre Belgique van 24 februari 2020, zijn alarmerend. Zij tonen aan dat het meeste organisch afval vaak niet wordt gesorteerd, ondanks de bestaande oplossingen. Ook in ons artikel "Composteren: een stap naar een circulaire economie binnen ieders bereik" wordt deze kwestie aan de orde gesteld. U kunt het hier vinden.

Om meer te weten te komen over de bestaande oplossingen in de stad, raden wij u aan het artikel "Le compost urbain a le vent en poupe " in La Libre Belgique te lezen. U kunt het vinden in de editie van 24 februari van de krant, of hier voor de online versie.

Dit leuke artikel belicht buurtinitiatieven zoals collectief composteren. In Brussel hebben de vrijwilligers van de VZW Wormen die ze beheren. Zij bieden een belangrijk voordeel ten opzichte van de gemeenschappelijke vuilnisbakken voor organisch afval; het afval wordt omgezet in kwaliteitsmeststof die rechtstreeks wordt gebruikt voor de plaatselijke voedselproductie. Een geweldig project dat wij u aanmoedigen te ondernemen!

Inderdaad, Worms biedt ons een efficiënte oplossing om een nieuwe stap te zetten naar voedselautonomie in de stad. Dankzij deze burgerinitiatieven kan elk jaar een paar honderd ton organisch afval worden verwerkt. Dit is een veelbelovende hoeveelheid, maar nog steeds te weinig.

Voor degenen die geen toegang hebben tot land, beveelt het artikel het gebruik aan van bokashi (gisting van organisch materiaal), het kweken van zwarte soldaatvliegen, vermicompost of de aanschaf van een composteerder Greenzy! We zijn er trots op dat La Libre Belgique de aandacht vestigt op het gebruiksgemak van onze composteerder, op het feit dat hij verbonden is met het milieu en op de alliantie die hij biedt tussen technologie en het natuurlijke composteringsproces... Meer vertellen we u niet, alle informatie is beschikbaar op onze website.

Composteren: een stap naar een circulaire economie binnen ieders bereik!

Composteren: een stap naar een circulaire economie binnen ieders bereik!

Composteren: een stap naar een circulaire economie binnen ieders bereik!

50% van ons afval is composteerbaar! Het is belangrijk dit afval te composteren omdat het de enige techniek is waarbij geen andere stoffen vrijkomen dan die welke eigen zijn aan het leven en bruikbaar zijn voor de plantenwereld. In dit verband is het van essentieel belang thuis te composteren en niet in gemeenschappelijke voorzieningen, want "vuilniszakken, inzameling, vervoer, verbranding en storten brengen milieu- (en financiële) kosten mee die aanzienlijk kunnen zijn". Dit zeggen wij niet (hoewel we het er 100% mee eens zijn!), het is Wallonië milieu alsook talrijke wetenschappelijke studies (zoals die van de DTU in Denemarken of die van de Universiteit van Barcelona). Wij moeten dus voorkomen dat ons organisch afval zijn geboorteplaats verlaat (d.w.z. hoofdzakelijk onze keukens en tuinen). Om dit te doen, is er niets beter dan individuele of buurtcompostering. Bovendien hebben talrijke studies en veldexperimenten (zie hier) ons meedelen dat de verspreiding van onze compost over de bodem zijn vermogen om koolstof uit de lucht op te slaan en water vast te houden, vergroot. Dit alles in aanmerking genomen, schatten de onderzoekers van DTU dat één ton gecomposteerd organisch afval de broeikasgassen vermindert met 35 kg CO2 equivalent[1]. Dat is ongeveer hetzelfde als een boom in een jaar doet! Naast dit reeds zeer bevredigende effect, verhoogt compostering ook de diversiteit van fauna en flora. Composteren levert dus reële voordelen op en heeft een belangrijke impact op onze toekomst! Maar, volgens een recente studie van Wallonië milieu47% van de Walen composteert zijn organisch afval niet. De voornaamste moeilijkheden die wij, burgers, noemen om dit rampzalige cijfer te rechtvaardigen zijn :
  • Gebrek aan toegang tot compost. Zo heeft 48% van de stadsbewoners geen toegang tot een compostvat. Dit is enorm!
  • Gebrek aan know-how (14%). Het is waar dat composteren niet gemakkelijk is. Het is echter des te lonender als de verkregen compost van goede kwaliteit is: het is belangrijk dat er geen geuren vrijkomen en dat er geen toxische verbindingen worden geproduceerd.
  • De bron van overlast die compost vormt (13%). Het is waar dat organisch afval de neiging heeft om slechte geuren af te geven en onaangename bezoekers naar de keuken te trekken...
  • Gebrek aan tijd (12%). Een goede compostering vergt immers niet alleen een grote know-how, maar ook een voortdurende aandacht.
Om dit te verhelpen, heeft de nieuwe Waals plan voor afvalverwerking (PWD-R) heeft een ambitieuze doelstelling voor 2025 vastgesteld: het aantal Waalse huishoudens dat thuis composteert met 23% verhogen. Maar wat betekent dit in termen van milieueffecten? Een toename met 23% van het aantal Waalse huishoudens dat thuis composteert, zal de hoeveelheid huishoudelijk afval daadwerkelijk met 18.200 ton per jaar verminderen en de koolstofvoetafdruk met 637 ton CO2 equivalent (volgens de laatste studies). Dit komt overeen met bijna 9 miljoen km afgelegd met de auto, of meer dan 220 keer rond de aarde! Niet slecht ... Maar 2025 is nog ver weg! Het gaat steeds slechter met onze planeet en de toestand verslechtert snel, je hoeft de krant maar open te slaan om dat te beseffen. Er moeten initiatieven worden genomen om deze doelstelling sneller te bereiken. Zelfs mensen die geen tuin hebben, moeten de mogelijkheid krijgen thuis compost te maken. Er moeten naburige acties worden opgezet om een uitwisseling en een optimaal gebruik van de verkregen compost mogelijk te maken. En wat als we je vertellen dat dit zeer binnenkort mogelijk zal zijn? Inderdaad, de start-up Greenzy stelt voor om deze problemen te verhelpen door u een zelfvoorzienende en intelligente composteerder binnenshuis aan te bieden: het belooft u kwaliteitscompost en brengt u in contact met mensen in uw buurt zodat u compost kunt geven of ontvangen. Door dit te doen, Greenzy kunt u een essentiële stap zetten in de richting van de circulaire economie en het behoud van onze mooie planeet! Interesse? Leer er meer over hier.

Bronnen:

[1] Waalse meetcampagne 2017, cijfers hier beschikbaar: http: //environnement.wallonie.be/publi/education/guide_compostage.pdf

 

[2] Compostering van organisch afval, Wallonie environnement SPW, 2018: http: //environnement.wallonie.be/publi/education/guide_compostage.pdf

[3] Boldrin, A., Andersen, J. K., Møller, J., Christensen, T. H., & Favino, E. (2009). Compostering en compostgebruik: berekening van broeikasgassen en bijdragen tot de opwarming van de aarde. Afvalbeheer en -onderzoek, 27(8), 800-812.

[4] Martínez-Blanco, J., Colón, J., Gabarrell, X., Font, X., Sánchez, A., Artola, A., & Rieradevall, J. (2010). Het gebruik van levenscyclusanalyse voor de vergelijking van compostering van bioafval thuis en op grote schaal. Afvalbeheer, 30(6), 983-994.

[5] Waals afval- en hulpbronnenplan: http: //environnement.wallonie.be/rapports/owd/pwd/PWDR_3.pdf

[6] Barometer van de afvalpreventie in Wallonië, 2018: http: //environnement.wallonie.be/rapports/owd/dechets_menagers/ipsos/Barometre_prevention_2018.pdf

[7] ZeroWaste Frankrijk: https: //www.zerowastefrance.org/traitement-dechets-gaz-effet-serre/


 

[1] De verschillende broeikasgassen hebben verschillende effecten. Om ze beter te kunnen vergelijken en hun emissies te kunnen optellen, wordt het"CO2-equivalent " gebruikt. Dit is een eenheid die voor één kg van een broeikasgas de hoeveelheid kgCO2 aangeeft die tot een vergelijkbaar broeikaseffect zou leiden.